Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Szczytnie


nr rachunku bankowego:
48 8838 0005 2001 0100 1330 0001


kod Swift Banku: SPZZPLP1XXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL48 8838 0005 2001 0100 1330 0001